گوفر آکادمی

غواصی در اعماق گولنگ

تمام مطالب

نحوه استفاده از دستور stat در لینوکس

دستور stat Linux به شما جزئیات بیشتری از ls نشان می دهد

mrbardia72 mrbardia72
2 دقیقه