یادگیری گولنگ

توسط mrbardia72
زمان خواندن ~1 دقیقه

در مقالات زیر  مسیرهای جهت تبدیل شدن به یک توسعه دهنده گولنگ را نشان می دهیم. که یک توسعه دهنده گولنگ باید بداند که چه چیز های یاد بگیرد. مقالات زیر رو مرور کنید

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم